Резултати
Sunday, 30 October 2011

  Резултатите до сега - Честито нов кмет

(продължава)

 

                       Тодор Алексиев                      Радослав Стойков

Ботево                     32                                             16

Бързина                   99                                             80

Ст.дом                      32                                            23

Хайредин І             231                                          124 

Хайредин ІІ            389                                           272 

Мих-лово                463                                          251

Манастирище 1     295                                          118

Манастирище 2     231                                          124

Рогозен                  357                                          244

Всичко до сега  2019                                       1251

 Манастирище кмет    е   досегашния      Атанас 

Рогозен досегашния кмет                         Иван Бешировски

Михайлово       Стефан(Вълчан)

  // //