Какво може да направи бъдещия кмет за община Хайредин
Wednesday, 21 October 2015
       Поради ненормалната обстановка в общината, за предстоящите избори не можа да се проведе дебат за бъдещата работа на кандидатите за кметове...

   Ето моите виждания.

   Както се знае, основната част от бюджета на общината се формира от държавната субсидия. Останалите средства са от събраните местни данъци и такси. В общините където населението има работа , данъците и таксите са по високи и ми повече постъпления по това перо. В предвид това , че хората живеещи в общината в основната си част са безработни, а пенсионерите са с ниски пенсии,  Е НЕМИСЛИМО да се прави повишаване на местните данъци и такси.

     Затова ,подобряването на инфраструктурата и благосъстоянието, трябва се търси в изработването на проекти, които да се финансират или от държавата или от евророфондовете. За целта трябва да се познават:

                       1. Очакваната стратегия за развитие на Северозападна България(Регионален план за развитие на Северозападен район). За съжаление правителството все още не е изготвило окончателен план по тази стратегия. Затова трябва да се следи и когато се публикува, общината ни да бъде от първите която да се включи с проекти.

                       2.Програмите на Европейския съюз. През последните години в България влязоха огромни за размерите на страната ни средства от Европейския съюз.  Усвояването на тези средства става само с изготвянето на проекти, които се одобряват от органи към различните министерства(според насочеността на проекта).За целта трябва добре да се познават европейските програми в които е включена България. След това, трябва да се направи анализ, към кои проекти да се насочи работата по създаването на проектите. Трябва да се прецени , кои проекти са най-полезни за общината и да се насочи вниманието към тяхното изработване. Изработването на проект, неговото одобряване и след това стартиране отнема доста време. Затова за изработването на проекта трябва, интелектуален потенциал и много усилия, за да се изработи качествено и да бъде одобрен бързо. Така ще се спести време от кореспонденцията между общината и одобряващия орган, разглеждане на забележките и изчистването на грешките . В крайна сметка може да се стигне и до неодобрение, което си е провал, защото се губи ценно време за изработването и реализирането на нов проект. През сегашния мандат общината има няколко неодобрени проекта(справка в информация за статус на проекти,  в сайта на Програмата за развитие на селските райони). Това трябва внимателно да се анализира, да се извадят поуки , за да не се допуска в бъдеще. (По голямата част от проектите реализирани през последния мандат са изработени при предишния- Подпорна стена, Ботевското шосе, Залесяването)

      По кои програми може да се кандидатства с проекти в момента:

1.„Младежка заетост“. Тя течеи  в момента- за младежи до 29 години.

2. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще подобри състоянието на всички училища – от тези в София – до тези в най-малкото село.

3.Програми за европейско териториално сътрудничество.

4. ОП „Добро управление“ Цели да подобри административното обслужване на населението.

5.П "Региони в растеж" тук са включени :

           Приоритетна ос 2-3: „Регионална образователна инфраструктура“ която включва

- Строителство, реконструкция и ремонт на държавни и общински училища от национално и регионално значение, включително прилежащото дворно място и общежитията към тях - осъществяване на мерки за енергийна ефективност и
въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници
- подобряване достъпа за хора с увреждания до образователните сгради, като част от останалите строително монтажни дейности по обекта
- изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на сградния фонд на държавните и общински училища

-доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения,като част от цялостното им обновяване

6. ОП "Околна среда"

Към всяка програма трябва да се подбират и изработват проекти, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ангажирането на жители на общината като работна ръка. Така ще има двойна полза. Хем ще се направи нещо за общината , хем ще се създава така необходимата заетост.

Другото важно нещо за борба с безработицата   Е ДА СЕ ПРИВЛИЧАТ ИНВЕСТИТОРИ за създаване на предприятия. Това може да става кото им се предоставят терени при изгодни условия, обвързани с изпълнението на намеренията. Например - цената на терените да зависи от това , колко работни места ще създава предприятието. За да не се допускат злоупотреби в договорите, трябва да се предвиди , при неизпълнение на задълженията, да се доплаща цената на земята до действителната и стойност.


 

 

 

Trackback(0)
Коментара (1)Add Comment
Водопровод
написан от ..., October 21, 2015
Кметът да се погрижи водопровода в Михайлово да го правят по-качествено. Асфалтирането също.

Напиши коментар
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

Copyright 2007. All Rights Reserved.
busy
  // //